Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 r. AG.2600.10.2023 2023-11-16 11:53 2023-11-24 10:00
2. dostawę paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących w użytkowaniu Gminy Konstancin-Jeziorna, wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2024, przy użyciu bezgotówkowych kart paliwowych. AG.2632.1.2023 2023-11-15 10:45 2023-11-22 14:00
3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów pozostających w administrowaniu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2024 r. GKL.7021.1.118.2023 2023-11-15 10:13 2023-11-22 10:00
4. Badania ekohydrologiczne Łąk Oborskich - ocena hydrologicznych uwarunkowań funkcjonowania rezerwatu przyrody Łęgi Oborskie w odniesieniu do możliwości zagospodarowania jego najbliższej okolicy BZP.02.OŚR 2023-05-11 15:00 2023-06-02 10:00
5. Badania czystości wód powierzchniowych płynących: rzeki Jeziorki, Rowu Jeziorki i rzeki Małej w obrębie gminy Konstancin-Jeziorna. BZP.01.2023/OŚR 2023-05-10 12:39 2023-05-26 10:00
6. Wykonanie dokumentacji w zakresie skrzyżowań na wyniesieniu na ulicach gminnych Gminy Konstancin-Jeziorna– tj. skrzyżowaniu ulic Oborskiej i Wojewódzkiej oraz skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Jagiellońskiej DG.272.2.9.2023 2023-03-23 08:58 2023-04-06 14:00
7. Dostawa środków czystości na potrzeby Ochotniczych Straży Pozarnych Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 r. BZK.272.05.2023.LP 2023-03-10 10:22 2023-03-20 14:00
8. Zakup i dostawa sprzętu, urządzeń i armatury wodno-pianowej oraz sprzętu wysokościowego i oświetleniowego dla jednostek OSP Gminy Konstancin-Jeziorna BZK.272.04.2023.LP 2023-03-10 10:05 2023-03-20 14:00
9. Dostawa środków czystości GKL.7021.1.30.2023 2023-03-10 12:58 2023-03-20 10:00
10. Wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta i gminy Konstancin-Jeziorna oraz analizy zmian zagospodarowania terenu PP.2710.2.2023 2023-03-10 12:21 2023-03-17 10:00
11. ,,Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 r." AG.2600.1.2023 2023-01-23 11:37 2023-01-30 10:00
12. „Dostawy tonerów, tuszy oraz bębnów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna oraz bezpłatny ich odbiór.” AG.2600.15.2022 2022-12-22 14:46 2023-01-04 10:00
13. Ochrona fizyczna i monitoring Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz monitoring budynków Gryf przy ul. Sobieskiego 13 i Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 oraz terenów posesji. AG.254.1.2022 2022-11-21 13:38 2022-11-29 14:00
14. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 roku AG.262.1.2022 2022-11-21 14:02 2022-11-29 14:00
15. Dostawa paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących w użytkowaniu Gminy Konstancin-Jeziorna, wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023, przy użyciu bezgotówkowych kart paliwowych AG.2632.1.2022 2022-11-18 09:35 2022-11-29 10:00
16. Jednorazowa dostawa środków o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, środków ochrony osobistej oraz środków czystości dla jednostek organizacyjnych Gminy AG.2600.20.2022 2022-06-29 14:55 2022-07-06 12:00
17. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. 2022-05-09 09:48 2022-05-18 10:00
18. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacji KPP BZK.273.04.2022.LP 2022-02-09 10:15 2022-02-25 09:30
19. Dostwa urządzenia macierz wraz z dyskami BI.2635.16.2022 2022-02-18 14:29 2022-02-24 10:00
20. kastracja, sterylizacja oraz czipowanie zwierząt domowych (psów i kotów) z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. 2022-02-08 08:56 2022-02-16 10:00
21. Wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta i gminy Konstancin-Jeziorna oraz analizy zmian zagospodarowania terenu PP.2710.1.2022.PW 2022-02-04 09:15 2022-02-15 10:00
22. zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących w użytkowaniu Gminy Konstancin-Jeziorna, wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2022, przy użyciu bezgotówkowych kart paliwowych. AG.2632.2.2021 2021-11-22 11:50 2021-12-06 14:00
23. Publiczny Internet w Gminie Konstancin-Jeziorna BI.2635.43.2021 2021-11-27 11:56 2021-12-03 10:00
24. „Dostawa tonerów, tuszy oraz bębnów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna” AG.2600.13.2021 2021-11-22 13:09 2021-12-02 15:00
25. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna AG.262.1.2021 2021-11-23 12:58 2021-12-01 14:00
26. ,, Ochrona fizyczna i monitoring Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz monitoring budynków Gryf przy ul. Sobieskiego 13 i Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42. AG.254.1.2021 2021-11-22 12:40 2021-12-01 14:00
27. Dostawa roślin ozdobnych na plac Willi Kamilin GKL.7021.1.114.2021 2021-11-18 14:10 2021-11-24 10:00
28. Publiczny Internet w Gminie Konstancin-Jeziorna BI.2635.43.2021 2021-09-10 12:45 2021-09-16 13:04
29. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla I etapu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w sołectwach położonych w płn-wsch części gminy Konstancin-Jeziorna IR.7013.19.2021.IM.038 2021-08-16 16:02 2021-08-24 10:00
30. Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych budowy odwiertów studziennych dla potrzeb realizacji komunalnego ujęcia wody IR.7011.050.18.2021.KP 2021-07-29 12:10 2021-08-06 10:00
Legenda
- Current
- Archive