Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ,,Dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 r." AG.2600.1.2023 2023-01-23 11:37 2023-01-30 10:00
2. „Dostawy tonerów, tuszy oraz bębnów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna oraz bezpłatny ich odbiór.” AG.2600.15.2022 2022-12-22 14:46 2023-01-04 10:00
3. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 roku AG.262.1.2022 2022-11-21 14:02 2022-11-29 14:00
4. Ochrona fizyczna i monitoring Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz monitoring budynków Gryf przy ul. Sobieskiego 13 i Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 oraz terenów posesji. AG.254.1.2022 2022-11-21 13:38 2022-11-29 14:00
5. Dostawa paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących w użytkowaniu Gminy Konstancin-Jeziorna, wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023, przy użyciu bezgotówkowych kart paliwowych AG.2632.1.2022 2022-11-18 09:35 2022-11-29 10:00
6. Jednorazowa dostawa środków o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, środków ochrony osobistej oraz środków czystości dla jednostek organizacyjnych Gminy AG.2600.20.2022 2022-06-29 14:55 2022-07-06 12:00
7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. 2022-05-09 09:48 2022-05-18 10:00
8. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacji KPP BZK.273.04.2022.LP 2022-02-09 10:15 2022-02-25 09:30
9. Dostwa urządzenia macierz wraz z dyskami BI.2635.16.2022 2022-02-18 14:29 2022-02-24 10:00
10. kastracja, sterylizacja oraz czipowanie zwierząt domowych (psów i kotów) z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. 2022-02-08 08:56 2022-02-16 10:00
11. Wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta i gminy Konstancin-Jeziorna oraz analizy zmian zagospodarowania terenu PP.2710.1.2022.PW 2022-02-04 09:15 2022-02-15 10:00
12. zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących w użytkowaniu Gminy Konstancin-Jeziorna, wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2022, przy użyciu bezgotówkowych kart paliwowych. AG.2632.2.2021 2021-11-22 11:50 2021-12-06 14:00
13. Publiczny Internet w Gminie Konstancin-Jeziorna BI.2635.43.2021 2021-11-27 11:56 2021-12-03 10:00
14. „Dostawa tonerów, tuszy oraz bębnów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna” AG.2600.13.2021 2021-11-22 13:09 2021-12-02 15:00
15. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna AG.262.1.2021 2021-11-23 12:58 2021-12-01 14:00
16. ,, Ochrona fizyczna i monitoring Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz monitoring budynków Gryf przy ul. Sobieskiego 13 i Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42. AG.254.1.2021 2021-11-22 12:40 2021-12-01 14:00
17. Dostawa roślin ozdobnych na plac Willi Kamilin GKL.7021.1.114.2021 2021-11-18 14:10 2021-11-24 10:00
18. Publiczny Internet w Gminie Konstancin-Jeziorna BI.2635.43.2021 2021-09-10 12:45 2021-09-16 13:04
19. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla I etapu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w sołectwach położonych w płn-wsch części gminy Konstancin-Jeziorna IR.7013.19.2021.IM.038 2021-08-16 16:02 2021-08-24 10:00
20. Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych budowy odwiertów studziennych dla potrzeb realizacji komunalnego ujęcia wody IR.7011.050.18.2021.KP 2021-07-29 12:10 2021-08-06 10:00
21. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Bielawie gm. Konstancin-Jeziorna IR.7011.08.2021.IM.016 2021-07-23 14:48 2021-08-03 10:00
22. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla I etapu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w sołectwach położonych w płn-wsch części gminy Konstancin-Jeziorna IR.7013.08.2021.IM.038 2021-07-14 14:43 2021-07-28 15:00
23. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku” oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku”. 2021-07-22 10:45 2021-07-28 12:00
24. Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych budowy odwiertów studziennych dla potrzeb realizacji komunalnego ujęcia wody IR.7011.050.11.2021.KP 2021-06-29 11:08 2021-07-14 23:59
25. Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2027" oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli bedzie wymagana) wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku" - 2021-07-01 11:43 2021-07-07 12:00
26. Obsługa prawna Rady Miejskiej do dnia 31.12.2021 roku ZO1/2021 2021-06-24 14:48 2021-07-02 12:00
27. Dostawa kwiatów letnich GKL.7021.1.59.2021 2021-06-17 15:44 2021-06-23 10:00
28. Ogrodzenie działki gminnej o nr ew. 140/6 z obr. 00-14 w Czarnowie GKL.3025.8.2021 2021-06-14 09:32 2021-06-18 10:00
29. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 r. OŚR.25.2021 2021-05-05 12:02 2021-05-14 15:00
30. Bieżące utrzymanie poziomego oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna DG.272.2.28.2021 2021-04-30 09:58 2021-05-05 15:00
Legenda
- Current
- Archive