Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2023-2025 ZP.271.62.2022 2022-12-30 10:05 2023-02-02 10:00
2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w miejscowościach Parcela i Cieciszew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację ZP.271.58.2022 2023-01-03 13:31 2023-02-01 10:00
3. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.57.2022 2022-12-21 09:42 2023-01-23 10:00
4. Świadczenie usług obejmujących bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ZP.271.60.2022 2022-12-13 13:58 2022-12-22 10:00
5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Bielawskiej na odcinku od ronda Armii Krajowej do przepompowni ścieków przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie ZP.271.54.2022 2022-11-16 13:04 2022-12-09 12:00
6. Dostawa plotera wraz z wbudowanym skanerem i laptopem, dostawa biblioteki taśmowej ZP.271.61.2022 2022-11-25 15:48 2022-12-09 10:00
7. Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2023 - 2024 ZP.271.59.2022 2022-11-28 13:28 2022-12-08 12:00
8. Konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin- -Jeziorna w latach 2023-2024 r.” ZP.271.55.2022 2022-11-29 15:41 2022-12-08 10:00
9. Świadczenie usługi kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2023 ZP.271.56.2022 2022-11-25 15:28 2022-12-07 10:00
10. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ZP.271.53.2022 2022-11-24 15:11 2022-12-06 10:00
11. Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2023 roku ZP.271.51.2022 2022-11-17 15:27 2022-11-25 10:00
12. Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2022 wraz z ich pielęgnacją w 2023 roku ZP.271.52.2022 2022-11-02 13:29 2022-11-10 10:00
13. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w miejscowościach Parcela i Cieciszew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację ZP.271.46.2022 2022-09-30 10:46 2022-11-04 10:00
14. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy lub przebudowy drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.45.2022 2022-09-30 10:51 2022-11-03 10:00
15. Zakup ubrań specjalnych i elementów umundurowania dla strażaków OSP ZP.271.50.2022 2022-09-29 12:44 2022-10-28 10:00
16. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Żwirowej w Konstancinie-Jeziornie wraz z uzyskaniem zgody na realizację ZP.271.44.2022 2022-09-16 12:37 2022-10-19 10:00
17. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie wraz z uzyskaniem zgody na realizację. ZP.271.47.2022 2022-09-16 15:20 2022-10-18 10:00
18. Remont lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - etap II ZP.271.48.2022 2022-09-27 13:05 2022-10-13 10:00
19. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.- etap IV ZP.271.49.2022 2022-09-16 12:08 2022-10-03 10:00
20. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.- etap IV ZP.271.49.2022 2022-09-16 12:05 2022-09-16 12:09
21. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.- etap IV ZP.271.49.2022 2022-09-16 12:02 2022-09-16 12:06
22. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r.- etap IV ZP.271.49.2022 2022-09-16 11:59 2022-09-16 12:03
23. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczenia ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.39.2022 2022-08-12 13:08 2022-09-15 10:00
24. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 r. – etap III. ZP.271.43.2022 2022-08-30 12:34 2022-09-14 10:00
25. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczenia ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.38.2022 2022-08-09 15:11 2022-09-09 10:00
26. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku – etap 2 ZP.271.42.2022 2022-08-25 15:29 2022-09-02 10:00
27. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku – etap 2 ZP.271.40.2022 2022-07-26 12:06 2022-08-10 10:00
28. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w miejscowościach Parcela i Cieciszew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację ZP.271.34.2022 2022-07-01 11:10 2022-08-03 12:00
29. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Grzybowskiej w miejscowościach Parcela na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację ZP.271.33.2022 2022-07-01 11:13 2022-08-03 10:00
30. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowościach Słomczyn i Parcela na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację ZP.271.32.2022 2022-07-01 11:04 2022-08-02 10:00
Legenda
- Current
- Archive