Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Ochrona fizyczna i monitoring Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz monitoring budynków Gryf przy ul. Sobieskiego 13 i Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42 ZP.271.51.2023 2023-12-04 13:44 2023-12-12 10:00
2. Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2024 roku ZP.271.49.2023 2023-11-29 12:47 2023-12-07 10:00
3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów ZP.271.50.2023 2023-11-29 12:22 2023-12-07 10:00
4. Świadczenie usług obejmujących utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna ZP.271.48.2023 2023-11-23 11:41 2023-12-01 10:00
5. Świadczenie usługi kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2024 ZP.271.52.2023 2023-11-23 11:47 2023-12-01 10:00
6. Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – etap 6. ZP.271.47.2023 2023-11-06 14:24 2023-11-21 10:00
7. Świadczenie usługi kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2024 ZP.271.46.2023 2023-11-06 14:17 2023-11-14 10:00
8. Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2023 wraz z ich pielęgnacją w 2024 roku ZP.271.43.2023 2023-10-27 14:48 2023-11-06 10:00
9. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 roku - Etap 2 ZP.271.45.2023 2023-10-19 14:00 2023-11-03 10:00
10. Modernizacja oświetlenia drogowego (ulicznego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – etap 5 ZP.271.44.2023 2023-10-10 13:28 2023-10-25 10:00
11. Remont lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ; Część 1 - lokal nr 16 w budynku przy ul. Plac Zgody 11 Część 2 – pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Bielawie (ul. Wspólna 1) ZP.271.41.2023 2023-10-02 15:34 2023-10-17 10:00
12. Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 r. – etap 4 ZP.271.40.2023 2023-09-22 11:17 2023-10-16 10:00
13. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 roku – etap 2 ZP.271.37.2023 2023-09-11 15:18 2023-09-26 10:00
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. I. Kraszewskiego w Konstancinie-Jeziornie ZP.271.36.2023 2023-08-30 13:00 2023-09-14 10:00
15. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczenia ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.39.2023 2023-08-24 11:33 2023-09-01 10:00
16. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczenia ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.38.2023 2023-08-23 11:47 2023-08-31 10:00
17. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w okresie 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. ZP.271.28.2023 2023-07-07 13:33 2023-08-26 10:00
18. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w miejscowościach Parcela i Cieciszew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację ZP.271.35.2023 2023-08-03 14:13 2023-08-18 10:00
19. Modernizacja oświetlenia drogowego (ulicznego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – etap 3 ZP.271.34.2023 2023-08-02 10:55 2023-08-17 10:00
20. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy ścieżek rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 3 ( im. ks. Jana Twardowskiego) przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.33.2023 2023-07-28 13:01 2023-08-08 10:00
21. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczenia ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.32.2023 2023-07-27 15:23 2023-08-07 10:00
22. Remont lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna : Część 1 - lokal nr 6 w budynku przy ul. Mirkowskiej 42 Część 2 – lokal nr 5 w budynku przy ul. Warszawskiej 64 Część 3 - lokal nr 1 w budynku przy ul. Ogrodowej 7 ZP.271.26.2023 2023-07-19 13:33 2023-08-03 10:00
23. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie wraz z uzyskaniem zgody na realizację organu administracji architektoniczno-budowlanej ZP.271.31.2023 2023-07-21 13:14 2023-08-02 10:35
24. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2023/2024 ZP.271.30.2023 2023-07-18 13:35 2023-07-26 10:00
25. Dostawa i montaż regałów szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 położonej w Słomczynie przy ul. Wilanowskiej 218, Gmina Konstancin-Jeziorna ZP.271.29.2023 2023-07-13 13:56 2023-07-21 10:00
26. Dostawa i montaż szafek do szatni szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 położonej w Słomczynie przy ul. Wilanowskiej 218, Gmina Konstancin-Jeziorna ZP.271.27.2023 2023-07-06 15:10 2023-07-14 10:00
27. Dostawa i montaż mebli do klas szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 położonej w Słomczynie przy ul. Wilanowskiej 218, Gmina Konstancin-Jeziorna ZP.271.25.2023 2023-07-05 15:22 2023-07-13 10:00
28. Dostawa i montaż mebli w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 położonej w Słomczynie przy ul. Wilanowskiej 218, Gmina Konstancin-Jeziorna ZP.271.23.2023 2023-06-23 14:18 2023-07-03 10:00
29. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2023/2024 ZP.271.22.2023 2023-06-14 12:33 2023-06-22 10:00
30. Rozbudowa ulic w Czarnowie: 1) Bazaltowej (pomiędzy ulicami: Szmaragdowa i Topazowa T2), 2) Szmaragdowej (pomiędzy ulicami: Topazowa T1 i Kamienna). ZP.271.19.2023 2023-06-05 14:55 2023-06-22 10:00
Legenda
- Current
- Archive